Officiele jeugdsite van SCO'63
 

Lidmaatschap
Inschrijven

Wil je lid worden van SCO '63? Dat kan! Download het inschrijfformulier, print het uit en vul het inschrijfformulier in! 

Lever het inschrijfformulier in bij de secretaris of bij het wedstrijdsecretariaat. 
Dit kan op iedere trainingsavond of wedstrijddag gebeuren. 
Zorg er wel voor dat naast het inschrijfformulier (bij jeugdspelers ook getekend door de ouders) het volgende wordt ingeleverd:

Inschrijfformulier SCO '63.
2 Pasfoto’s.
Uittreksel van het bevolkingsregister of een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs waaruit zowel de voor- als achternaam blijkt.
Inschrijfgeld € 15,00.
De volledige contributie indien inschrijving na 1 september van een jaar plaats vindt.
Bij overschrijving van een andere vereniging moet tevens een overschrijvingsformulier, overschrijvingskaart (voorheen LMK)en de spelerspas ingeleverd worden.

Inschrijfformulier downloaden   (Word document)
 
Automatische verlenging van het lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór het einde van het seizoen schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie (zie hieronder).
 
Opzeggen

Het lidmaatschap dient vóór het einde van het seizoen te worden opgezegd. 
Hiervoor geldt een opzegtermijn van 4 weken. 
Opzegging dient derhalve voor 1 juni te gebeuren. 
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Stuur uw afmelding aan:

SCO '63, tav. Ledenadministratie, Postbus 344, 3200 AH Spijkenisse

Bij tussentijds opzeggen eindigt het lidmaatschap eerst bij het verstrijken van het verenigingsjaar waarin werd opgezegd. 
De contributie is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend.

Een mondelinge opzegging bij een functionaris van de club (trainer, leider, wedstrijdsecretaris, barmedewerker etc.) 
is onvoldoende om het lidmaatschap en de daarbij behorende verplichting tot het betalen van contributie te beëindigen.
 
Adreswijzigingen

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de adres- en/of telefoongegevens.
Wijzigingen kunnen doorgegeven met behulp van het hieronder te downloaden formulier. 
Lever het formulier in bij de secretaris of het wedstrijdsecretariaat of stuur het per e-mail aan secretariaat@sco63.nl.


Adreswijziging Downloaden (Word document)